Wyrównaj do góry

Góra Wyrównaj z krawędzią

Wyrównaj do lewej