Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar , biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Dienstvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige kinderen van u gebruik te laten maken van deze site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computermonitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop de tools door de desbetreffende derde partij(en) worden aangeboden.
Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of door derden geplaatste commentaren.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

onze verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.
Klik hier voor ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiksvormen.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment, zonder kennisgeving aan u, kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle via de dienst aan u geleverde producten en diensten worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim in verband met uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs als u van de mogelijkheid hiervan op de hoogte bent gesteld. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om onze moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin bij verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.
Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden door ons vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië USA en de Republiek Ierland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SMS/MMS MOBIELE BERICHTEN MARKETING PROGRAMMA ALGEMENE VOORWAARDEN

MagicStickers (hierna, "Wij," "Ons," "Onze") biedt een mobiel berichten programma aan (het "Programma"), waarmee u akkoord gaat om te gebruiken en deel te nemen onder deze Mobiele Berichten Voorwaarden en Privacy Beleid (de "Overeenkomst"). Door u aan te melden voor of deel te nemen aan een van onze programma's, aanvaardt u en gaat u akkoord met deze voorwaarden, inclusief, zonder beperking, uw akkoord om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in het gedeelte "Geschillenbeslechting" hieronder. Deze overeenkomst is beperkt tot het programma en is niet bedoeld om andere voorwaarden of privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en ons in andere contexten kunnen regelen.

Gebruikersoptie: Het Programma staat Gebruikers toe mobiele SMS/MMS-berichten te ontvangen door expliciet voor het Programma te kiezen, zoals via online of applicatiegebaseerde inschrijvingsformulieren. Ongeacht de opt-in methode die u gebruikt om aan het Programma deel te nemen, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma, gaat u akkoord met het ontvangen van automatische of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten op het telefoonnummer dat gekoppeld is aan uw aanmelding, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om een aankoop bij ons te doen. Hoewel U toestemming geeft om berichten te ontvangen die via een autodialer worden verzonden, mag het voorgaande niet worden geïnterpreteerd om te suggereren of te impliceren dat enige of alle mobiele berichten van Ons worden verzonden via een automatisch telefoonkiessysteem ("ATDS" of "autodialer"). Bericht- en gegevenstarieven kunnen van toepassing zijn.

Opt-out gebruiker: Indien U niet langer wenst deel te nemen aan het Programma of niet langer akkoord gaat met deze Overeenkomst, gaat U akkoord met het beantwoorden van STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE, of QUIT op elk mobiel bericht van Ons om U af te melden voor het Programma. U kunt een extra mobiel bericht ontvangen ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat elke andere methode van opt-out, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het sms'en van andere woorden dan de hierboven vermelde of het mondeling verzoeken aan een van onze werknemers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijke manier van opt-out is.Verplichting tot kennisgeving en schadeloosstelling: Als u op enig moment van plan bent het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om u te abonneren op het Programma te staken, met inbegrip van het annuleren van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij, stemt u ermee in dat u het hierboven beschreven Opt Out-proces voor de gebruiker voltooit voordat u het gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw instemming hiermee een wezenlijk onderdeel van deze voorwaarden vormt. U stemt er verder mee in dat, indien u het gebruik van uw mobiele telefoonnummer staakt zonder ons van een dergelijke wijziging op de hoogte te stellen, u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief advocaatkosten) en aansprakelijkheden die door Ons, of enige partij die helpt bij het afleveren van de mobiele berichten, worden gemaakt als gevolg van claims door individu(en) die later dat mobiele telefoonnummer toegewezen krijgen. Deze plicht en overeenkomst blijven van kracht na elke annulering of beëindiging van Uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze Programma's.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS SCHADELOOS STELT, VERDEDIGT EN VRIJWAART VAN ELKE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT UW VERZUIM OM ONS OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN EEN WIJZIGING IN DE DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE, ALS GEVOLG VAN ONZE POGINGEN OM CONTACT MET U OP TE NEMEN OP HET DOOR U VERSTREKTE MOBIELE TELEFOONNUMMER.

Beschrijving van het programma: Zonder de reikwijdte van het programma te beperken, kunnen gebruikers die voor het programma kiezen berichten verwachten over de marketing en verkoop van digitale en fysieke producten, diensten en evenementen.

Kosten en frequentie: Bericht- en gegevenstarieven kunnen van toepassing zijn. Het Programma omvat terugkerende mobiele berichten, en aanvullende mobiele berichten kunnen periodiek worden verzonden op basis van Uw interactie met Ons.

Instructies voor ondersteuning: Voor ondersteuning met betrekking tot het programma, sms "HELP" naar het nummer waarvan u berichten hebt ontvangen of stuur ons een e-mail. Merk op dat het gebruik van dit e-mailadres geen aanvaardbare methode is om u af te melden voor het programma. Opt-outs moeten worden ingediend volgens de hierboven beschreven procedures.

MMS-melding: Het programma stuurt SMS TM's (afsluitende berichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.

Onze afwijzing van garantie: Het Programma wordt aangeboden op een "as-is" basis en is mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar en blijft mogelijk niet werken in het geval van product-, software-, dekking- of andere wijzigingen door uw draadloze provider. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen in de ontvangst van mobiele berichten in verband met dit Programma. Aflevering van mobiele berichten is afhankelijk van effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider/netwerkexploitant en valt buiten onze controle. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet afgeleverde mobiele berichten.

Vereisten voor deelnemers: Je moet beschikken over een eigen draadloos toestel dat in staat is tweewegberichten te versturen, een deelnemende draadloze provider gebruiken en geabonneerd zijn op een draadloze dienst met sms-dienst. Niet alle aanbieders van mobiele telefonie bieden de nodige service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van uw telefoon voor specifieke instructies voor tekstberichten.

Leeftijdsbeperking: Je mag het Platform niet gebruiken of gebruiken als je jonger bent dan dertien (13) jaar. Als je het Platform gebruikt of meedoet en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet je de toestemming van je ouders of wettelijke voogd hebben om dit te doen. Door het Platform te gebruiken of u bezig te houden met het Platform, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de leeftijd van dertien (13) en achttien (18) jaar bent en de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebt om het Platform te gebruiken of u bezig te houden met het Platform, of dat u meerderjarig bent in uw rechtsgebied. Door het Platform te gebruiken of te gebruiken, erkent u ook en gaat u ermee akkoord dat het u is toegestaan door de Toepasselijke Wet van uw jurisdictie om het Platform Verboden Inhoud te gebruiken en/of te gebruiken: U erkent en gaat ermee akkoord geen verboden inhoud via het Platform te versturen.

Verboden inhoud omvat:

Elke frauduleuze, lasterlijke, smadelijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkende activiteit;
Verwerpelijke inhoud, waaronder godslastering, obsceniteit, wulpsheid, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
Gepirateerde computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code;
Elk product, dienst of promotie die onwettig is waar dit product, deze dienst of deze promotie wordt ontvangen;
Elke andere inhoud die verboden is door de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden.

 

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten aan ons worden gericht via

Magische Stickers